Opis projektu

Budowa Oczyszczalni ścieków Konstancin Jeziorna - Saur Horyzont S.A. W ramach projektu budowy Oczyszczalni ścieków w Konstancinie Jeziorna wykonaliśmy kompleksowe instalacje elektryczne, instalacje automatyki i sterowania, instalacje teletechniczne. System sterowania oparty został o redundantne sterowniki Schneider Electric. Zastosowaliśmy aparaturą kontrolno - pomiarową firmy Hach-Lange. Systemy teletechniczne wykonane zostały na urządzeniach firmy BOSCH. W ramach projektu wykonaliśmy: - Stację transormatorową SN-NN - Całościowe okablowanie instalacji SN, NN i AKPiA - Rozdzielnice zasilające, rozdzielnice technologiczne, szafy pośredniczące, szafy sterownicze - Ring światłowodowy - Instalację pomiarów procesowych. Zabudowaliśmy pomiary tlenu, azotu amonowego i potasu, azotu azotanowego, pomiary konduktacji ścieków, stężenia osadu, pomiary przepływów, poziomów w zbiornikach, sygnalizatory suchobiegów, 2 stację poboru próbek - System sterowania zabudowany w 2 niezależnych rozdzielniach - budynek technologiczny oraz budynek SBR. Każdy z redundantnym sterownikiem firmy Schneider Electric oraz oddalonymi wyspami wejść wyjść - Urządzenia zewnętrzne skomunikowane zostały z centralnym systemem sterowania po sieci Modbus TCP - Instalację pneumatyki - System detekcji gazów niebezpiecznych - System telewizji dozorowej CCTV, kontroli dostępu, antywłamaniowy, system interkom i PPOŻ

Galeria projektu