Opis projektu

W ramach modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni ścieków w Łomiankach wykonano kompleksową modernizację istniejącego reaktora Carrousel. Zastosowano technologię podciśnieniowego odgazowywania osadu czynnego. W ramach rozbudowy wykonany został nowy równoległy reaktor przelewowy, zapewniający zwiększenie przepustowości Oczyszczalni do ponad 7000m3/dobę. Wykonaliśmy kompleksową wymianę instalacji elektrycznych oraz stworzyliśmy nowy system sterowania oparty o swobodnie programowalne sterowniki Siemens serii S7 1500. Zabudowane zostały 3 niezależne rozdzielnice technologiczne zapewniające sterowanie całym obiektem. Nad prawidłowym działaniem Oczyszczalni czuwa system monitoringu i archiwizacji danych pomiarowych Platforma Milkomatic. W ramach modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni wykonaliśmy: - Projekt wraz z wymianą przyłącza zasilającego obiekt - Dwie rozdzielnie główne, każda zasilana z osobnego transformatora - Rozdzielnie technologiczne wraz z szafami sterowniczymi - Ring światłowodowy spinający cały obiekt - Nową instalację opomiarowania procesu technologicznego. Pomiary wykonane zostały w oparciu o aparaturę firmy Endress+Hauser oraz Siemens. W celu optymalnego sterowania system umożliwia swobodne sterowanie od wybranych pomiarów procesowych. Wykonaliśmy pomiary tlenu, azotu amonowego i potasu, azotu azotanowego, pomiary stężenia osadu, pomiary przepływów, poziomów w zbiornikach, sygnalizatory suchobiegów, w celu optymalnego dozowania PIX wykonano pomiar fosforanów - System sterowania zabudowaliśmy na 3 sterownikach firmy Siemens S7 1500 - System monitoringu i archiwizacji danych pomiarowych Platforma Milkomatic - System telewizji dozorowej CCTV wraz ze zdalnym dostępem

Galeria projektu