Projektowanie i wykonanie systemów automatyki przemysłowej i budynkowej. Projektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych. Monitoring mediów, systemy bezpieczeństwa, kontrola dostępu, zarządzanie produkcją, oprogramowanie użytkowe, serwis…

WTE Olsztyn – nowoczesna ekologiczna spalarnia śmieci – Olsztyn

W ramach naszej współpracy z firmą Strabag podpisaliśmy kolejną umowę i rozpoczęliśmy prace nad dostarczeniem kompleksowego zespołu systemów teletechniki dla pierwszego etapu budowy nowoczesnej i ekologicznej spalarni śmieci w Olsztynie w województwie warmińsko – mazurskim. Milkomatic dostarcza między innymi system BMS, PPOŻ i BIS, a także system kontroli dostępu zintegrowany z systemem telewizji dozorowej CCTV.

Centrum Dystrybucji Leków – Warszawa

Zakończyliśmy uruchomienie Centrum Dystrybucji Leków. Obiekt został przekazany do eksploatacji. W ramach projektu wykonaliśmy większość z możliwych do wykonania instalacji dla Inteligentnego Budynku. Wykonaliśmy system BMS monitorujący i sterujący węzłem ciepła i chłodu (w oparciu o pompę ciepła Viessman, instalacją solarną, centralą grzewczo, wentylacyjną, aktywne stropy i belki). Wykonaliśmy system KNX sterujący roletami, oświetleniem z kontrolą nasłonecznienia. System SMS, PPOŻ, SAP. System kontroli dostępu zintegrowany z systemem telewizji dozorowej CCTV.

Centrum Dystrybucji Leków – Komtur Warszawa

Jesteśmy na etapie uruchomienia jednego z nowocześniejszych i najbardziej ekologicznych budynków w Polsce, będący Centrum Dystrybucji Leków firmy Komtur. Budynek wyposażony został w kilkanaście wewnętrznych instalacji teletechnicznych mających za zadanie optymalizację zużycia energii, przy jednoczesnej minimalizacji produkcji dwutlenku węgla. Nad pracą wszystkich systemów czuwać będzie zintegrowany system zarządzania i monitoringu typu BMS i SMS.