Elektrociepłownia Żerań

Firma Milkomatic uczestniczyła w budowie dotyczącej  przebudowy i rozbudowy Elektrociepłowni Żerań tj. Budowy Bloku Gazowo – Parowego o mocy 450 MWe wraz z niezbędną infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu. Prace zlecone firmie Milkomatic dotyczyły wykonania:
 • Instalacji AKPiA dla HVAC

 • Dostawa szaf zasilająco sterowniczych (sterowniki Siemens, osprzęt Eaton)
 • Dostawa aparatury kontrolno- pomiarowej
 • Podłączenie i testowanie instalacji
 • Wykonanie oprogramowania i uruchomienie instalacji
 • Dostawa montaż i uruchomienie szaf do separatorów substancji ropopochodnych
 
 • Instalacji teletechnicznych:

 • Instalacji CCTV (Dostawa okablowania, serwerów, oprogramowania i wizualizacji- producent Avigilion)
 • instalacji SSP ( Dostawa okablowania, wizualizacji- producent Esser)
 • Instalacji Gazów niebezpiecznych – wykrywanie Wodoru, Metanu, SF6 (dostawa okablowania, central alarmowych, uruchomienie- Producent Atest Gaz, Gazex, Honeywell)
 • Instalacji LAN i Telefonów analogowych i cyfrowych (Dostawa szaf RACK, sieci miedzianej i światłowodowej, uruchomienie telefonii analogowej i cyfrowej- Producent Molex, Telekom Telos)
 • Instalacji Rozgłaszania przewodowego (Dostawa okablowania, sprzętu, uruchomienie- Producent Bosch)
 • Instalacja Kontroli dostępu wraz z integracją z depozytorem kluczy (Dostawa okablowania, sprzętu , serwera, wizualizacji – Producent Kantech, SAIK)
 • instalacja Oddymiania (Dostawa okablowania, central oddymiania, uruchomienie- Producent Mercor)
 • Instalacji SSWiN (dostawa okablowania, sprzętu, uruchomienie – Producent Satel)
    Inwestor:           PGNiG TERMIKA SA ,Ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa Generalny Wykonawca:       Polimex Mostostal S.A. ul. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa

Galeria projektu