Białystok – Sortownia Odpadów Komunalnych

Budowa najnowocześniejszej sortowni odpadów komunalnych dla miasta Białystok Wraz z firmą Sutco Polska mieliśmy możliwość wybudować najnowocześniejszą sortownie w Polsce. Sortownia mieści się w Hryniewiczach k. Białegostoku. Wielofunkcyjna w pełni zautomatyzowana instalacja do segregacji od-padów komunalnych pochodzących z różnych systemów zbiórki z automatycznym wydzieleniem frakcji surowcowych na poziomie ponad 90 proc. ich zawartości w strumieniu odpadów podawanych na linię. Przepustowość sortowni to 120.000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych oraz 40.000 Mg/rok odpadów zbieranych selektywnie. W ramach projektu wykonaliśmy: - koncepcję oraz pełną dokumentację wykonawczą systemu sterowania - dostarczyliśmy 5 rozdzielnic technologicznych - 3-5 sekcjowych - sterowanie oparliśmy o sterownik Siemens S71500 wraz z oddalonymi modułami wejść/wyjść - system wizualizacji Platforma Milkomatic stworzony na 3 podwieszanych 42" monitorach - system monitoringu CCTV, kamery stacjonarne i obrotowe - uruchomiliśmy ponad 200 napędów w tym ponad 40 regulowanych poprzez przemienniki częstotliwości - zintegrowaliśmy się z ponad 20 urządzeniami zewnętrznymi Przed przystąpieniem do częci technologicznej wykonaliśmy całą instalację elektryczną dla nowo wybudowanego obiektu. Wykonaliśmy instalację SN i NN. Dostarczyliśmy stecję SN oraz dwa transformatory 1000kVA

Galeria projektu